Nytt

SamAktiv AS - aktive sammen på nettet

nyheter og blogger

Kanskje finner du også noe av interesse i nyheter og blogger:

norskopplæring

Vi trenger mange flere hender i Norge - ikke minst for å hjelpe godt voksne :)
Vi har allerede mange fra Polen her og de fleste trives, men de må lære mer norsk.
Vi ser på om dyktige pensjonister kan bidra i norskopplæringen. Kanskje vil du være med i Team SamGla.

for venner og kollegaer som deler opplevelser og erfaringer.


for bidragsytere som vil skrive litt og dele opplevelser og erfaringer.

SamGla SmartTeam er pensjonister som gjerne vil gjøre en innsats.

holder "hjulene" igang. SamGla koordinering og administrasjon.

Du er her: Home