Nytt

SamAktiv

Vår visjon - aktiv samhandling med digitale løsninger

Vår visjon er å

  • oppleve aktiv aldring
  • ha et aktivt samfunnsengasjement
  • bo lengre hjemme med en bedre livskvalitet
    (- unngå institusjon (eldrehjem / pleiehjem) så lenge som mulig).

SamGla skal bidra til å realisere visjonen gjennom:

  • SmartReiser - planlegge reiser tilknyttet aktivitet og sosial omgang
  • SmartTeam - arbeid, læring og diskusjon i team eller sosiale nettverksteam
  • SmartHus - innredning og hjelpemidler som gjør det enklere å bo hjemme
  • SmartHelse - forebygge fysisk og mental helse - informasjon om kosthold

Les mer: Vår visjon - aktiv samhandling med digitale løsninger

MGFteam logo

MGF - My Good Friends - My Good Friends
- hjelp til bruk av digitale verktøy for bedre samhandling

logo Share250x64

Share365 utvikler løsninger for den digitale revolusjonen

Du er her: Home SamAktiv om oss