Nytt

SamAktiv

Evalueringer - Studiegruppe: Team. Dagens digitale informasjonssamfunn.

Dato for første kurs: Torsdag 9. oktober, torsdag 16. oktober og torsdag 23. oktober 2014

Deltakere: Bodil Hellum, Ingrid Borud, Per Bordal, Åge Øren og Kåre Sørby.

Bodil (78): Det var et kurs med en meget engasjert og god lærer som brukte både gulrot og pisk. Vi var alle veldig imponert over hvordan du hadde lagt opp kurset. Det ga oss innblikk i den utrolige utviklingen som har funnet sted over relativt kort tid, og du ga oss informasjon om alle de mulighetene nettet gir oss. For meg var det en helt ny verden som åpnet seg, og jeg ser at det er helt uante muligheter som byr seg når man behersker dette mediet. Jeg mener at dette kurset har satt meg i stand til å takle en god del av nettets utfordringer, og at jeg nå ikke ser på en PC som et litt farlig dyr. Dette betyr at jeg skal prøve og feile litt fremover og forhåpentligvis bli en god bruker. Jeg skal også være obs.på at det skjer stadig mye nytt og være med på denne utviklingen.

Kåre (81): Takk for innsatsen, Steffen. Et vel tilrettelagt materiale, velegnet til videre bearbeidelse av den enkelte med noe krevende, men rimelig greie oppgaver. Egenaktivitet her er viktig og nøkkelen til å lære og forstå. Tonen var god. Jeg var – og er – litt stresset på tid nå og i perioden, og det reduserte min deltakelse og mitt etterarbeid. Tar mål av meg til å kose meg med resten av oppgavene utover. Det var kanskje i overkant av temamengder og sikkert for mange av oss mye på en gang, men altså det synes meg som stoffet kan fordøyes med noe drøvtygging framover. Temaene var alle relevante, og var det noe vi kjente var det godt å få bygget opp grunnlaget igjen. Steffen har en tendens til å avfeie søkende spørsmål med “Glem det!” uten begrunnelse og bare å peke på det nye. Tanken må kanskje leies fram til det nye paradis.

Per (69):
• Arbeidet i studiegruppen finner jeg litt vanskelig å vurdere. Under de 3 samlingene var det vel ikke lagt opp til noen samhandling internt mellom medlemmene i gruppen. Mellom samlingene var det lagt opp til individuelle oppgaver til leder. Dersom du mener denne studieformen for å tilegne seg ny kunnskap på, var dette både interessant og svært lærerikt!
• Stofftilfanget gjennom «kurset» var sentralt, omfattende og lagt frem på en meget profesjonell måte. Alle temaer var godt dokumentert og ga god anledning til selvstudier.
• Ettter min oppfatning burde det vært avsatt tid til praktisk arbeid på egne enheter. Å overlate alt dette til individuelt hjemmearbeid tror jeg er å overvurdere den enkelte. Det er fort gjort å henge seg opp med et par feile tasterykk - og så låser alt seg - eller veien til målet er overskygget av andre utfordringer.
• Jeg ønsker MGF medlemskap

 Åge (71):Kort evaluering av kurset: Et grundig og bra kurs som helt klart har krevd mye forarbeid. Kanskje litt for detaljert i enkelte tilfeller, men stort sett forstålig for de med noe data erfaring.

Ingrid (69): Kurset var bra, jeg lærte mye, men jeg føler ikke at det sitter. Derfor savner jeg en ting: etter siste kurs burde det være en implementeringsperiode hvor du påla oss oppgaver for at vi bl.a. skulle bli flinke til å bruke f.eks. nettskyen. Hva med noen oppgaver ang. dette og at vi møtes i mars? Ellers må jeg si du var flink, og du klarte å gjøre meg nysgjerrig. Godt gjort! Ved roligere tider, skal jeg gå gjennom alt på nytt. Derfor er det fint at det ligger tilgjengelig.

Du er her: Home tjenester SmartTjenester Studiegrupper Dagens digitale informasjonssamfunn. Evalueringer - Team. Studiegruppe: Dagens digitale informasjonssamfunn.